Kouluterveydenhuolto

  

Kouluterveydenhoitaja Minna Putkinen, p. 040 8007237

Puhelinaika  joka arkipäivä klo 10-11.

OTA YHTEYTTÄ KOULUTERVEYDENHUOLTOON jos olet huolissasi jostakin lapsesi terveyteen liittyvästä asiasta esim. kasvun ja kehityksen pulmat, painon hallinta, näkö, kuulo, mielenterveysasiat, päihteet, poissaolot tai muut pulmat terveydentilassa tai koulunkäynnissä.

KUN OPPILAS ON SAIRAS, hänen ei pidä tulla kouluun. Kesken koulupäivän sairastunut oppilas saa luvan lähteä kotiin opettajalta tai terveydenhoitajalta. Äkillisesti sairastuneen alle 10-vuotiaan oppilaan vanhempi saa todistuksen työnantajalleen terveydenhoitajalta. Soitto riittää ja tarvittaessa voit jättää viestin  terveydenhoitajan puhelinvastaajaan. Kuumeisen infektion jälkeen kotona on syytä olla vielä yksi kuumeeton toipumispäivä. Jos oppilas on lääkärin hoidon tarpeessa vapaa-ajan tapaturman tai äkillisen sairastapauksen vuoksi, ota yhteys terveyspalveluiden neuvontaan, joka ohjaa tarvittaessa omalle terveysasemalle tai Ensiapu Acutaan. (ajanvaraus joka päivä klo 7-22, puh. 03 10023)

TERVEYSTARKASTUKSET  tehdään joka vuosi. Myös kesällä tarkastetaan oppilaita, mahdollisuuksien mukaan ainakin uudet 1. luokan oppilaat. Laaja terveystarkastus tehdään 1. ja 5. luokalla. Laaja terveystarkastus sisältää sekä terveydenhoitajan tarkastuksen että lääkärintarkastuksen ja vanhemman luvalla opettajan arvion oppilaan selviytymisestä koulussa. Laajan terveystarkastuksen yhteydessä selvitetään koko perheen hyvinvointia. Tarkastukset sisältävät kasvuun ja kehitykseen sekä fyysiseen terveyteen liittyviä tutkimuksia. Tarkastuksissa keskustellaan ikätason mukaisesti terveyden edistämiseen ja koulunkäyntiin liittyvistä asioista. Tarkastuksen tukena käytetään kouluterveydenhuollon esitietolomakkeita. Lomakkeet lähetetään oppilaille ennen tarkastusta, ne löytyvät myös osoitteesta http://www.tampere.fi/terveyspalvelut/materiaalipankki/index.html .

Koululääkäri tarkastaa kaikki oppilaat 1. ja 5. luokalla.  Muilla luokka-asteilla koululääkärin tarkastus tehdään oppilaan henkilökohtaisen terveydenhuoltosuunnitelman mukaan.

KOULUTAPATURMA on koulumatkalla tai kouluaikana sattunut tapaturma. Ensiavusta huolehtinut henkilö ilmoittaa tapaturmasta oppilaan huoltajalle. Tarvittaessa oppilas ohjataan hoitoon alueen terveysasemalle tai Ensiapu Acutaan.  Kaupunki on vakuuttanut koululaiset tapaturman välittömien hoitokulujen varalle.

KOULUTERVEYDENHUOLLON HENKILÖSTÖ ON SALASSAPITOVELVOLLINEN. Oppilaan terveys- ja sairaustiedot kertyvät sähköiseen terveystietojärjestelmään kaikista Tampereen kaupungin terveydenhuollon toimipisteistä. Kouluterveydenhuolto on osa koulun oppilashuoltoa ja kuuluu koulun oppilashuoltoryhmään. Oppilashuoltoryhmä pyrkii ennaltaehkäisevään työhön luomalla ja tukemalla sellaista kouluyhteisöä, joka on oppilaille terveellinen ja turvallinen paikka opiskella. Oppilashuoltoryhmässä käsitellään mahdollisia koulutyöhön liittyviä ongelmatilanteita ja tarvittaessa otetaan yhteyttä koteihin.